กรุณากรอกแบบฟอร์มรายละเอียดของตัวท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เพื่อที่เราจะได้ส่งการยืนยันการรับจองและเอกสารต่าง ๆ ให้ท่านได้ถูกต้อง กรณีที่ท่านต้องการสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ติดต่อเราได้ที่ nok@thaiorchidservice.com
 
ชื่อ นามสกุล

 

บริษัทหรือองค์กร

 

ที่อยู่ปัจจุบัน

 

รหัสไปรษณีย์

 

โทรศัพท์

 

โทรสาร

 

อีเมลของคุณ

 


รหัสทัวร์

จำนวนคน

ระบุวันที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หากมีอะไรที่จะเพิ่มเติม กรุณาเขียนข้อความข้างล่างนี้

 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง
กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาน้อยกว่า 14 วัน เราขอเก็บค่าธรรมเนียมการจอง 1,000 บาทต่อท่าน แต่กรณีที่ท่านยกเลิกการจองโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หรือ ยกเลิกหลังจากใช้บริการแล้วเราไม่สามารถจะคืนเงินให้ท่านได้
Enter the Validation Code in a space below please