ย้อนกลับ | โปรแกรมทัวร์อื่นๆ

ดอยสุเทพและหมู่บ้านแม้วดอยปุย
(ท่านละ 650 บาท)
เดินทางเวลา 08.30 - 12.00 และ 13.30 - 16.30 น.

รับท่านจากที่พักเดินทางสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ นำท่านนมัสการองค์พระธาตุ หลังจากนั้นเชิญชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองเชียงใหม่ ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาชนเผ่าแม้วที่ดอยปุย และส่งท่านกลับที่พัก
ชมช้างทำงานและฟาร์มกล้วยไม้
(ท่านละ 850 บาท)
เดินทางเวลา 08.30 - 12.00 น.

รับท่านจากที่พักเดินทางสู่ปางช้าง ชมช้างอาบน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขา ชมโชว์ช้างทำงานในป่า ชมช้างเนิสส์เซอรี่ หลังจากนั้นนำท่านชมฟาร์มกล้วยไม้ที่มีกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ ได้เวลาอันสมควรส่งท่านที่ที่พัก
ขันโตกดินเนอร์และโชว์
(ท่านละ 700 บาท ราคารวมรถรับ-ส่ง)
เวลา 19.30 - 21.30 น.

รับท่านจากที่พักสู่ร้านอาหารในแบบขันโตกดินเนอร์ สัมผัสกับบรรยากาศของทิวเขา และการต้อนรับแบบล้านนา พร้อมทั้งชมการแสดงการฟ้อนแบบล้านนาและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ส่งท่านที่พักหรือไนท์บาซ่า
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
(ท่านละ 1,300 บาท)
เวลา 08.30 - 19.30 น.

เดินทางจากที่พักไปสัมผัสกับความเย็นที่ยอดดอยอินทนนท์, นมัสการองค์พระธาตุ, แวะโครงการหลวงดอยอินทนนท์, รับประทานอาหารกลางวัน, ตอนบ่ายพักผ่อนที่น้ำตกแม่กลาง หลังจากนั้นเดินทางกลับที่พัก
ซาฟารีขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่
(ท่านละ 1,200 บาท)
เวลา 08.30 - 17.00 น.

เดินทางไปปางช้าง ชมการแสดงของช้าง หลังจากนั้นขี่ช้างชมธรรมชาติของป่าเขา ประมาณ 1 ชั่วโมงจะมีเกวียนไปรอรับ กลับมารับประทานอาหารกลางวัน ตอนบ่ายตื่นเต้นกับการล่องแพไม้ไผ่ประมาณ 1- 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นแวะชมฟาร์มกล้วยไม้ ก่อนส่งที่พัก
เชียงราย 1 วัน
(ท่านละ 1,200 บาท)
เวลา 07.30 - 20.00 น.

เดินทางไปเชียงราย ระหว่างทางแวะพักผ่อนที่น้ำพุร้อน ถึงเชียงรายมุ่งสู่อำเภอแม่สายแวะชอปปิ้งสินค้าจากจีนและพม่า, รับประทานอาหารกลางวัน, ชมความสวยงามของแม่น้ำโขงที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ, แวะชมเมืองโบราณเชียงแสน หลังจากนั้นไปชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าและอาข่า, เดินทางกลับเชียงใหม่
ทัวร์หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว 1 วัน
(ท่านละ 1,200 บาท)
เวลา 07.30 - 18.00 น.

รับท่านจากที่พักเดินทางไปชมความสวยงามของฟาร์มกล้วยไม้ แวะผจญภัยที่ถ้ำเชียงดาว หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไปหมู่บ้านแม้ว หมู่บ้านอาข่าและหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว เดินทางกลับเชียงใหม่

ย้อนกลับ | โปรแกรมทัวร์อื่นๆ