ย้อนกลับ

เชียงราย 2 วัน

ราคารวม - ที่พัก ห้องคู่รวมอาหารเช้า, ทัวร์ อาหารกลางวันตามโปรแกรม, รถรับ-ส่ง,ค่าเข้าชม,ไกด์

วันแรก
รับท่านจากที่พัก เวลา 07.30 น. เดินทางไปเชียงราย ระหว่างทางแวะพักผ่อนที่น้ำพุร้อน ถึงเชียงรายรับประทานอาหารกลางวัน, นั่งเรือล่องแม่น้ำกกไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร, นั่งช้างชมธรรมชาติป่าเขาประมาณ 2 ชั่วโมงไปหมู่บ้านเย้า, กลับมาที่พัก

วันที่สอง
เดินทางไปช็อปปิ้งที่อำเภอแม่สาย, รับประทานอาหารกลางวัน, ชมความสวยงามของแม่น้ำโขงที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ, แวะชมเมืองโบราณเชียงแสน หลังจากนั้นไปชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าและอาข่า, เดินทางกลับเชียงใหม่หรือส่งท่านที่สนามบินเชียงราย
เชียงราย 3 วัน

ราคารวม - ที่พัก ห้องคู่รวมอาหารเช้า, ทัวร์ อาหารกลางวันตามโปรแกรม, รถรับ-ส่ง,ค่าเข้าชม,ไกด์

วันแรก
รับท่านจากที่พัก เวลา 07.30 น. เดินทางไปเชียงราย ระหว่างทางแวะพักผ่อนที่น้ำพุร้อน ถึงเชียงรายรับประทานอาหารกลางวัน, นั่งเรือล่องแม่น้ำกกไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร, นั่งช้างชมธรรมชาติป่าเขาประมาณ 2 ชั่วโมงไปหมู่บ้านเย้า, กลับมาที่พัก

วันที่สอง
เดินทางไปอำเภอแม่สะลอง ชมความสวยงามของไร่ชา แวะชิมชา รับประทานอาหารกลางวันแบบยูนนาน ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พัก

วันที่สาม
เดินทางไปช็อปปิ้งที่อำเภอแม่สาย, รับประทานอาหารกลางวัน, ชมความสวยงามของแม่น้ำโขงที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ , แวะชมเมืองโบราณเชียงแสน หลังจากนั้นไปชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าและอาข่า, เดินทางกลับเชียงใหม่หรือส่งท่านที่สนามบินเชียงราย
อำเภอปาย - แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

ราคารวม - ที่พัก ห้องคู่รวมอาหารเช้า, ทัวร์, อาหารกลางวันตามโปรแกรม, รถรับ-ส่ง,ค่าเข้าชม,ไกด์

วันแรก
เดินทางจาก เชียงใหม่ไปอำเภอปายแวะอุทยานน้ำพุร้อนโป่งเดือด เดินทางถึงอำเภอปายจากนั้นมุ่งหน้าไปนมัสการ วัดน้ำฮู ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์พระสุพรรณกัลยาและสักการะพระ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออกมา จากนั้นมาที่หมู่บ้านสันติชล เป็นหมู่บ้านจีนยูนนาน เดินเล่นรอบบริเวณหมู่บ้าน โล้ชิงช้าให้สนุกสุดเหวี่ยง ซื้อของฝากและเข้าสู่ที่พักหรือเที่ยวถนนคนเดินปายตามอัธยาศัย

วันที่สอง
เดินทางจากอำเภอปายไป แม่ฮ่องสอนแวะถ้ำปลา ล่องแพถ้ำลอด ถึงแม่ฮ่องสอนแวะชมหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงคอยาวส่งท่านที่ที่พัก

วันที่สาม

เดินชมตลาดเช้า ชมวัดพระธาตุดอยกองมู วัดจองคำและวัดจองกลาง เดินทางกลับ เชียงใหม่แวะอำเภอปาย นั่งเพลินๆ ชิมชา กาแฟเลิศรส และเค้กกลมกล่อมที่ร้าน Coffee in loveสนุกกับการ ถ่ายรูป กับธรรมชาติที่สวยงามและมุมน่ารักๆภายในร้าน แวะถ่ายรูปคู่กับสะพานประวัติศาสตร์และเดินทางถึงเชียงใหม่ใน ตอนเย็น
รายการทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน

ราคารวม - ที่พัก ห้องคู่รวมอาหารเช้า, ทัวร์ อาหารกลางวันตามโปรแกรม, รถรับ-ส่ง,ค่าเข้าชม,ไกด

วันแรก
รับท่านที่สนามบินเชียงใหม่ ส่งโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ แวะรับประทานอาหารกลางวัน เที่ยวชมหมู่บ้านหัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง โรงงามทำผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องเขินและอื่น ๆ ส่งท่านพักผ่อนที่ที่พัก ตอนเย็นรับประทานอาหารในแบบขันโตกดินเนอร์ สัมผัสกับบรรยากาศการต้อนรับแบบล้านนา ส่งท่านกลับที่พักหรือไนท์บาซ่า

วันที่สอง
เดินทางไปปางช้าง ชมการแสดงของช้าง หลังจากนั้นขี่ช้างชมธรรมชาติของป่าเขาประมาณ 1 ชั่วโมง จะมีเกวียนไปรอรับกลับมารับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นตื่นเต้นกับการล่องแพไม้ไผ่ ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง แวะชมฟาร์มผีเสื้อ ฟาร์มกล้วยไม้ หลังจากนั้นส่งท่านที่สนามบิน
รายการทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ราคารวม - ที่พัก ห้องคู่รวมอาหารเช้า, ทัวร์ อาหารกลางวันตามโปรแกรม, รถรับ-ส่ง,ค่าเข้าชม,ไกด์

วันแรก
รับท่านที่สนามบินเชียงใหม่ ส่งโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ แวะรับประทานอาหารกลางวัน เที่ยวชมหมู่บ้านหัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง โรงงามทำผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องเขินและอื่น ๆ ส่งท่านพักผ่อนที่ที่พัก ตอนเย็นรับประทานอาหารในแบบขันโตกดินเนอร์ สัมผัสกับบรรยากาศการต้อนรับแบบล้านนา ส่งท่านกลับที่พักหรือไนท์บาซ่า

วันที่สอง
เดินทางจากที่พักเพื่อสัมผัสกับความเย็นที่ดอยอินทนนท์, นมัสการพระธาตุ, โครงการหลวงดอยอินทนนท์ รับประทานอาหารกลางวัน ตอนบ่ายพักผ่อนที่น้ำตกแม่กลาง กลับสู่ที่พัก

วันที่สาม
เดินทางสู่ปางช้าง ชมช้างอาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติ ชมการแสดงต่าง ๆ แวะชมฟาร์มผีเสื้อและฟาร์มกล้วยไม้ พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันท่ามกลางความสวยงามของดอกไม้ ตอนบ่ายพักผ่อนตามอัธยาศัย ส่งท่านที่สนามบิน
รายการทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน

ราคารวม - ที่พัก ห้องคู่รวมอาหารเช้า, ทัวร์ อาหารกลางวันตามโปรแกรม, รถรับ-ส่ง,ค่าเข้าชม,ไกด์

วันแรก
รับท่านที่สนามบินเชียงใหม่ ส่งโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ แวะรับประทานอาหารกลางวัน เที่ยวชมหมู่บ้านหัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง โรงงามทำผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องเขินและอื่น ๆ ส่งท่านพักผ่อนที่ที่พัก ตอนเย็นรับประทานอาหารในแบบขันโตกดินเนอร์ สัมผัสกับบรรยากาศ การต้อนรับแบบล้านนา ส่งท่านกลับที่พักหรือไนท์บาซ่า

วันที่สอง
เดินทางสู่เชียงราย ระหว่างทางแวะพักผ่อนที่น้ำพุร้อนแม่ขะจาน ถึงเชียงรายมุ่งสู่ดอยตุง นมัสการพระธาตุดอยตุง ชมสวนและพระตำหนักดอยตุง รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่อำเภอแม่สาย ชมความสวยงามของแม่น้ำโขงที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เดินทางกลับสู่ที่พักที่เชียงใหม่ ่

วันที่สาม
เดินทางสู่ปางช้าง ชมช้างอาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติ ชมการแสดงต่าง ๆ แวะชมฟาร์มผีเสื้อและฟาร์มกล้วยไม้ พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันท่ามกลางความสวยงามของดอกไม้ ตอนบ่ายพักผ่อนตามอัธยาศัย ส่งท่านที่สนามบิน

ย้อนกลับ